Van Gent Legnesten, voor uitstekende technische resultaten!

Open dag Firma Beerens

Vrijdag 8 februari 2019 | 14.00 – 18.30 uur | Groenstraat 4a Hoogeloon

De familie Beerens nodigt u, in samenwerking met deelnemende bedrijven, uit voor een open dag. U kunt een nieuwe pluimveestal (24x105m) bezichtigen die plaats biedt aan 17.000 vleeskuikenmoederdieren + 9% hanen. Het betreft een stal die voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij.

De stal is voorzien van 2 rijen Van Gent legnesten inclusief hardhouten lattenroosters en stalen onderbouw.

Wij verzoeken u vriendelijk de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Van Gent

© Copyright 2019 - Van Gent Laying nests - The Netherlands